Typ 2-diabetes på riktigt!

om Åsa

 

Åsa Douhan är vår projektledare, sköter alla möten och allt uträknande. Det är Åsa som samordnar våra samarbetspartners.

Åsa kommer från reklambyråvärlden i Uppsala och Stockholm. Hon har de senaste nio åren varit koordinator och projektledare för stora maångfalds- och jämställdhetsprojekt inom ramen för EU. Hon bygger även företagsspecifika utbildningar, där Sveriges Byggindustriers rikstäckande organisation är en av uppdragsgivarna.